Jak zresetować drukarkę HP?

Przed przystąpieniem do resetowania drukarki HP upewnij się, czy sprzęt został wyłączony. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymując go, wciśnij przycisk “ANULUJ”. Oba przyciski przytrzymuj jednocześnie przez około 4 sekundy. Po upływie tego czasu w pierwszej kolejności puść przycisk “ANULUJ”, odczekaj około 3 sekund i puść przycisk zasilania.

Resetowanie drukarki HP przyda Ci się m.in. kiedy: pojawia się błędny komunikat o pustym kartridżu lub zaciętym papierze, bądź gdy pojawia się błąd kasowania pamięci wewnętrznej objawiający się np. brakiem resetowania wskazań dotyczących poziomu tuszu. Zanim wykonasz twardy reset drukarki HP, spróbuj resetu pamięci wewnętrznej. Błąd wywołany wymianą zasobnika może zostać usunięty po wyłączeniu ochrony kartridża.

Reset drukarki HP wiąże się z przywróceniem ustawień fabrycznych, czyli utratą indywidualnych ustawień urządzenia. Po jego wykonaniu musisz wykonać te same czynności, które były niezbędne do prawidłowego działania sprzętu w trakcie jego pierwszej instalacji.