HP Blue Screen

Blue screen, czy inaczej niebieski ekran najczęściej z jakimś numerem to komunikat drukarki HP o poważnym uszkodzeniu, które wystąpiło w urządzeniu.&n...

Drukarka nie odpowiada

Drukarka nie odpowiada – jeżeli po zadaniu drukowania drukarka nie reaguje w pierwszej kolejności należy sprawdzić podłączenie przewodów kabel zasilaj...