Drukarka zacina papier

Jedną z wielu usterek jakie mogą wystąpić w drukarce jest zacinanie się kartek papieru wewnątrz urządzenia. Może to być spowodowane głównie przez zuży...

Drukarka nie odpowiada

Drukarka nie odpowiada – jeżeli po zadaniu drukowania drukarka nie reaguje w pierwszej kolejności należy sprawdzić podłączenie przewodów kabel zasilaj...

Drukarka nie drukuje

Jest to bardzo ogólne stwierdzenie awarii drukarki, które możemy dokładniej zdiagnozować wykonując kilka czynności, które przybliżą nas do zdiagnozowa...