HP Blue Screen

Blue screen, czy inaczej niebieski ekran najczęściej z jakimś numerem to komunikat drukarki HP o poważnym uszkodzeniu, które wystąpiło w urządzeniu. HP blue screen pojawia się najczęściej w momencie wystąpienia problemów związanych z oprogramowaniem sterownika lub samym sprzętem.
W sytuacji pojawienia się komunikatu blue screen system drukarki HP powinien automatycznie uruchomić się ponownie i przejść do samodzielnego rozwiązywania błędów. Jeśli urządzenie nie jest w stanie naprawić danego problemu i blue screen w dalszym ciągu widnieje na ekranie sprzętu HP, wówczas należy skontaktować się z serwisem. Numer, który jest podany w komunikacie to informacja dla serwisu gdzie ewentualnie zlokalizować uszkodzenie.